Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopsovereenkomst. Er kan alleen schriftelijk van afgeweken worden. Zij zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen.
Deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die zowel voor niet- beroepsmatige als beroepsmatige doeleinden producten aankoopt.
Overeenkomstig de wetgeving "betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten" is het verboden om alcohol te verkopen, te verkopen aan -18-jarigen. Van elke persoon die wijn wil kopen mag gevraagd worden zijn of haar leeftijd aan te tonen.
Bij verkoop op bestelling geldt het online bestellen of de bestelbon als bewijs van aanvaarding van aankoop en verklaart de koper akkoord te zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden.
Al onze prijzen zijn in euro en inclusief BTW en exclusief eventuele verzendingskosten.
De verzendkosten kan u vinden onder het vakje "Leveren" in het menu "Dienstverlening".
De goederen worden geleverd zoals omschreven op de website.
De goederen worden geleverd binnen een termijn zoals omschreven op de website.
Wijnen kunnen  aangekocht worden per fles.
Alle producten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Betalingen:

Standaard:
Betalingen gebeuren vooraf na voorlegging van de rekening of factuur, of cash bij afhaling of levering tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
I.g.v. een andere schriftelijke overeenkomst:
Betalingen gebeuren binnen de afgesproken betalingstermijn. In geval dat de factuur niet betaald wordt op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag van de factuur verhoogd worden met een schadevergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50, en met verwijlinteresten van 1% per maand en dit vanaf de factuurdatum tot aan de datum van volledige vereffening van de factuur. 
bere.bene blijft eigenaar van de goederen totdat het volledige factuurbedrag betaald is.
Leveringen in het buitenland dienen vooraf via overschrijving betaald te worden.
Promoties en prijzen kunnen steeds door bere.bene gewijzigd worden.
bere.bene is niet verantwoordelijk voor toevallige fouten op de website.

Annulatie van een bestelling.

Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos. Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan bere.bene kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.

Retourneren van een bestelling.

Klanten hebben een periode van 14 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn gepersonaliseerde producten/maatwerk. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking geretourneerd worden.

Wilt u de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres. bere.bene zal de gehele aankoopsom, inclusief de aangerekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.
Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd.

Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan bere.bene kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan bere.bene heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.
Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.
Retouradres: zie bedrijfsgegevens onderaan.

Gebreken aan goederen.

Voor eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Indien u niet tevreden bent met uw aankoop kan u ze terugsturen. Enkel ongeopende verpakkingen worden teruggenomen. Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kan afzien van uw bestelling. Klachten of betwistingen dienen binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf ontvangst van de goederen gemeld te worden per aangetekend schrijven.

Bedrijfsgegevens: (onderstaand adres dient eveneens voor de retourzendingen)

bere.bene

Winkel: Mechelsesteenweg 73 - 2500 Lier

Maatschappelijke zetel:

Mechelsesteenweg 75

B - 2500 Lier

BTW nr: BE 0826.426.835

Bankreferentie: BE81 0016 1409 2124

Klachten en geschillen.

Overeenkomstig Belgische en Europese wetgeving voorzien wij volgende onderstaande informatie ten behoeve van de klanten.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr .