Privacy

bere.bene respecteert uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet.

De gegevens die u ons via de website doorgeeft worden door ons uitsluitend gebruikt om de door u geplaatste bestelling te kunnen uitvoeren en om u de nieuwsbrief toe te sturen.

Door het meedelen van uw gegevens gaat u er mee akkoord dat bere.bene ze gebruikt voor bovenstaande doeleinden.

bere.bene zal in geen enkel geval uw gegevens aan derden meedelen.

U kan uw gegevens steeds raadplegen en wijzigen via de website.

bere.bene is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens en ziet toe op vertrouwelijkheid en veiligheid ervan.